ČLENOVIA ADVENTURE STRINGS

Slavomír Glos

Slavomír Glos zastupuje úlohu umelekého lídra a prvého huslistu. Vyrastal v hudobnom prostredí, kde rodičia sa angažujú v mestskom Prievidzskom speváckom zbore Rozkvet a otec je od roku 1988 jeho dirigentom.

Slavomír Glos získal základné hudobné vzdelanie na ZUŠ v Prievidzi. Neskôr pokračoval na štúdiu na žilinskom konzervatóriu u prof. Marie Balážovej. Po ukončení konzervatória v roku 1999 sa zamestnal v Štátnom komornom orchestri v Žiline. Od roku 2000 si rozšíril vzdelanie na žilinskom konzervatóriu v odbore zborové dirigovanie u prof. Štefana Sedlického a absolvoval základy kompozície a aranžovania, klavír a spev. V rokoch 2002 – 2006 pokračoval v štúdiách na Žilinskej Univerzite v odbore Hudobná výchova – Hra na nástro,j kde študoval u prof. Zuzany Guttenovej a u Prof. Mikuláša Jelínka – dlhoročného koncertného majstra mníchovskej filharmónie. viac

viac

Hlavným umeleckým koníčkom Slavomíra Glosa bol vždy spev. Už počas štúdií na konzervatóriu spieval v Prievidzskom zbore Rozkvet a neskôr v Žilinskom miešanom zbore. V tom istom čase sa ešte ocitol v spoločenstve ôsmich zborových nadšencov – vo vokálnom oktete žilinského konzervatória (1997), ktoré viedol Štefan Sedlický. Po ukončení konzervatória sa skupina stala mimoškolským telesom a teleso prevzal Slavomír Glos, pričom i naďalej prijímalo rady skúseného prof. Sedlického. Teleso dostalo názov Cosmopolitan Singers (1999 – 2005) a vystúpilo na viacerých festivaloch (Prievidza spieva, Akademická Banská Bystrica, Martinský jazzový festival, Festival Halleluja v Bratislave, ale i známy festival vo francúzskom meste Belfort). Absolvovalo tiež koncert na radnici v Žiline, spoločný koncert so sláčikovým telesom Archi di Slovakia (členovia ŠKO Žilina) a množstvo duchovných a vianočných koncertov v kostoloch žilinského okolia.

Slavomír Glos sa tiež umelecky podieľal na hudbe k divadelnej hre Popoluška (hudba – Roman Harvan) v mestskom divadle Žilina a viackrát sa zúčastnil Korunovačných slávností v Katedrále sv. Martina ako spevák.

V roku 2009 bol oslovený dirigentom Štefanom Sedlickým na sólové účinkovanie v Charpentierovej omši Missa Asumpta ako kontratenorista popri štyroch profesionálnych sólistoch. Hoci tento druh spevu nemá vyštudovaný, dobrodružná povaha nemohla zareagovať odmietnutím tejto ponuky. Slavomír Glos odspieval dva úspešné koncerty v Trnave a v Martine. Z týchto dvoch koncertov vzišla ďalšia ponuka, od známeho divadelného režiséra Martina Čičváka, a to účinkovanie v divadelnej hre Faust v Slovenskom Národnom Divadle v Bratislave. Jednalo sa o boj s veľmi známymi, ale i pomerne náročnými ôsmimi barokovými áriami (Ombra mai fu, Lascia chio pianga, Vedro con mio diletto, Crude furie dei orridia bissi, Se lento ancora fulmine, Mio cor, Ave Maria – Caccini, Io moro), ku ktorým ešte v závere zaznelo husľové sólo od Petra Kofroňa.

V súčasnosti sa Slavomír Glos venuje prevažne koncertovaniu so Štátnym komorným orchestrom, s komorným sláčikovým súborom Archi di Slovakia a v neposlednom rade vystúpeniam s Adventure Strings popri aranžovaniu skladieb pre toto obsadenie.