ČLENOVIA ADVENTURE STRINGS

Klaudia Remencová Kudjová / 1979

Pochádza zo Žiliny /Slovenská republika/ z rodiny profesionálnych hudobníkov. Hru na violončelo sa začala učiť vo veku štyroch rokov pod vedením Júliusa Mehlyho. Ako deväťročná bola prijatá na Konzervatórium v Žiline do triedy pre mimoriadne nadané deti. Na túto školu nastúpila v roku 1993 do 1. ročníka denného štúdia a v tom istom školskom roku získala 1. cenu na Súťaži študentov slovenských konzervatórií. Počas ďalšieho štúdia na konzervatóriu postupne predviedla hudobnému publiku okrem množstva iných koncertných skladieb aj päť violončelových koncertov so sprievodom orchestrov. V roku 1998 jej bolo udelené na základe návrhu anglického violončelistu Raphaela Wallfischa štipendium Národného hudobného centra na Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy v Bergene /Holandsko/. V roku 1999 reprezentovala Slovenskú republiku na koncerte „Mladí umelci z krajín Európy“, ktorý sa uskutočnil v rámci Európskeho kongresu pedagógov hry na sláčikových nástrojoch v Eisenstadte /Rakúsko/. Po viac ako trinásťročnej spolupráci s J. Mehlym istý čas bola jej pedagógom K. Glasnáková. Štúdium na Konzervatóriu v Žiline ukončila v roku 2000 pod pedagogickým vedením Romana Harvana /A. Dvořák: Koncert h-mol, ŠKO Žilina, dir. L. Svárovský/. Od Viktórie Jagling dostala ponuku študovať v jej violončelovej triede v Helsinkách, nakoniec sa však rozhodla pokračovať v štúdiu na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien. Ako sólistka hrala za spoluúčinkovania renomovaných dirigentov ako napríklad: Kirk Trevor, Leoš Svárovský, Wolfgang Czeipek, Didier Talpain, Jaroslav Vodňanský, Karol Kevický, Štefan Sedlický. Hrala aj pod taktovkou Claudia Abbada a mnohých ďalších dirigentov. Klaudia Remencová Kudjová často konzultovala s vynikajúcimi violončelistami /Mstislav Rostropovič, Raphael Wallfisch, Viktória Jagling, Wolfgang Boetcher, Heinrich Schiff, Jozef Podhoranský, Ján Slávik .../. V júni roku 2007 ukončila diplomovými koncertmi /s najvyšším možným ohodnotením a osobitnou pochvalou poroty/ štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, vo violončelovej triede Univ. Prof. Valentina Erbena, vynikajúceho sólistu a člena sláčikového kvarteta Albana Berga, ktorý bol na Konzervatóriu v Paríži žiakom slávneho André Navarru. Klaudia Remencová Kudjová má vo svojom repertoári väčšinu závažných koncertných skladieb pre violončelo. V súčasnosti pôsobí v komornom orchestri Slovak Sinfonietta / Štátny komorný orchester Žilina /, venuje sa sólovej hre, ako aj účinkovaniu v rôznych komorných ansambloch. Popri koncertnej činnosti sa zaoberá aj pedagogickou prácou, vyučuje na Konzervatóriu v Žiline hru na violončele.