ČLENOVIA ADVENTURE STRINGS

Roman Rusňák / 1984

Roman Rusňák (1984) sa narodil v Rožňave. Na husliach začal hrať v 9 rokoch na Základnej umeleckej škole v Rožňave. V roku 1999 bol prijatý na konzervatórium v Košiciach, kde začal študovať hru na viole v triede ruskej profesorky Mgr.art. Very Lipatovej. Počas štúdia na konzervatóriu sa zúčastnil dva krát súťaže slovenských konzervatórií, najprv v Banskej Bystrici, kde získal 1. miesto v I. kategórii a o dva roky neskôr v Bratislave, kde získal 1. miesto v II. kategórii. Zúčastnil sa tiež 6. ročníka medzinárodnej súťaže Bohdana Varchala THE QUEST FOR TALENT v Dolnom Kubíne, kde získal s kvartetom, v kategórii komorná hra, 3. miesto a cenu za najlepšiu interpretáciu súčasného autora. Po úspešnom absolutóriu konzervatória bol prijatý na Janáčkovu akadémiu múzických umění v Brne do triedy MgA. Karla Procházku, kde dosiahol titul Bakalár (BcA). V magisterskom programe pokračoval na Akadémii múzických umění v Prahe, v triede profesora prof. Lubomíra Malého, kde v roku 2010 dosiahol titul Magister umenia (MgA). V priebehu štúdia bol členom projektu medzinárodného mládežníckeho orchestra Visegrad Young Philharmony (V4) a taktiež bol členom Štátnej filharmónie Košice a členom orchestra Janáčkovej opery v Brne. Okrem súťaží Brahms Competition v rakúskom Poertschachu (2009) a festivalu Bled v Slovinsku (2007), sa aktívne zúčastnil medzinárodných majstrovských violových kurzov v Lipsku, v priestoroch Mendelssohnovho domu a múzea, pod vedením svetoznámej violistky a profesorky Tatiany Masurenko z Ruska. Po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia v Prahe, sa stal nielen členom Štátneho komorného orchestra Žilina, ale aj vedúcim a sólovým hráčom violovej skupiny počas dvoch koncertných sezón.V nasledujúcich troch rokoch sa stal členom violovej skupiny Slovenského národného divadla v Bratislave. V tom čase si dokončil aj postgraduálne štúdium na Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien pod vedením Univ.Prof. Hansa Petra Ochsenhofera ( bývalého člena Viedenskej Filharmónie ). V súčasnosti je členom violovej skupiny Slovenskej filharmonie a Hilaris chamber orchestra.