fbpx


Slavomír Glos

1978 / 1. husle

Vyrastal v hudobnom prostredí, rodičia boli a doteraz sú členovia speváckeho zboru mesta Prievidza – Rozkvet, otec bol aj jeho dirigentom. Slavomír získal základné hudobné vzdelanie na ZUŠ v Prievidzi. Neskôr pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu v Žiline u prof. Márie Balážovej. Po ukončení štúdia v roku 1999 sa zamestnal v Štátnom komornom orchestri v Žiline.

V roku 2000 sa vrátil na Konzervatórium Žilina, kde si rozšíril vzdelanie v odbore zborové dirigovanie u prof. Štefana Sedlického a absolvoval základy kompozície a aranžovania, klavír a spev. V rokoch 2002 – 2006 pokračoval v štúdiách na Žilinskej Univerzite v odbore hudobná výchova – hra na nástroj, kde študoval u prof. Zuzany Guttenovej a prof. Mikuláša Jelínka – dlhoročného koncertného majstra Mníchovskej filharmónie.

Hlavným umeleckým koníčkom Slavomíra bol vždy spev. Už počas štúdií na konzervatóriu spieval v Prievidzskom zbore Rozkvet a neskôr v Žilinskom miešanom zbore. V tom istom čase sa ocitol aj v spoločenstve ôsmich zborových nadšencov – vokálnom oktete Konzervatória Žilina (1997), ktoré viedol Štefan Sedlický.

Po ukončení konzervatória sa skupina osamostatnila na Cosmopolitan Singers (1999 – 2005), pričom Slavomír teleso umelecky prevzal a viedol. Teleso vystúpilo na viacerých slovenských festivaloch (Prievidza spieva, Akademická Banská Bystrica, Martinský jazzový festival, festival Halleluja v Bratislave), ale aj na známom festivale vo francúzskom meste Belfort. Absolvovalo tiež koncert na radnici v Žiline, spoločný koncert so sláčikovým telesom Archi di Slovakia a množstvo duchovných a vianočných koncertov v kostoloch Žilinského okolia.

Slavomír sa tiež umelecky podieľal na hudbe k divadelnej hre Popoluška spolu s Romanom Harvanom v mestskom divadle Žilina a viackrát sa ako spevák zúčastnil Korunovačných slávností v Katedrále sv. Martina.

V roku 2009 bol oslovený dirigentom Štefanom Sedlickým na sólové účinkovanie ako kontratenorista v Charpentierovej omši Missa Asumpta, v rámci ktorej odspieval dva úspešné koncerty v Trnave a v Martine. Ako kontratenorista a huslista tiež účinkoval v divadelnej hre Faust v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

V súčasnosti je Slavomír slobodný umelec a okrem koncertovania s Adventure Strings, kde zastupuje úlohu umeleckého lídra a prvého huslistu sa venuje aj aranžovaniu skladieb a sólovej hre. Príležitostne tiež koncertuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a s komorným sláčikovým súborom Archi di Slovakia.


Ivo Remenec

1978 / 2. husle

K husliam ho priviedol jeho otec, ktorý pôsobil ako koncertný majster v Štátnom komornom orchestri v Žiline. Štúdium hry na husliach však začal pomerne neskoro, ako 8 ročný, na ZUŠ Ladislava Arvaya u Hany Hrochovej a neskôr u Marcely Danišovej. Štúdium úspešneabsolvoval náročným koncertom d-mol od Henriho Wieniawskeho.

Na Konzervatórium v Žiline bol prijatý k významnému pedagógovi Bohumilovi Urbanovi. Počas štúdia sa zúčastnil medzinárodnej Kocianovej súťaže v Ústí nad Orlicí. Po úspešnom ukončení Konzervatória učil na ZUŠ v Kysuckom Novom Meste a neskôr na ZUŠ Ladislava Arvaya v Žiline.

Popritom študoval odbor hudobná výchova – hra na nástroji na Žilinskej univerzite v Žiline u prof. Mikuláša Jelínka, ktorý dlhé roky pôsobil ako koncertný majster v Kolíne nad Rýnom. Ivo v tomto období naštudoval množstvo husľových koncertov a sonát a úspešne zvládol konkurz do Štátneho komorného orchestra v Žiline. Tu absolvoval množstvo zájazdov po Európe (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Anglicko a i.), Ázii (Japonsko) a Amerike (Kanada). V roku 2005 absolvoval spolu so svojou manželkou Klaudiou a Viedenským mládežníckym orchestrom koncertné turné v Číne.

V súčasnosti Ivo naďalej pôsobí v Štátnom komornom orchestri Žilina. Okrem koncertov s orchestrom a kvartetom si vo voľnom čase vyjde zahrať aj sám, čo mu v roku 2017 prinieslo úspech, vďaka ponuke od spoločnosti Google, kedy mal možnosť vystúpiť na jej medzinárodných konferenciách v Dubline a Miláne a koncom roka 2018 ho opäť čaká vystúpenie, tentokrát v Londýne.


Klaudia Remencová

1979 / violončelo

Pochádza zo Žiliny, z rodiny profesionálnych hudobníkov. Hre na violončelo sa začala venovať ako štvorročná pod vedením Júliusa Mehlyho. Ako deväťročná bola prijatá na Konzervatórium v Žiline do triedy pre mimoriadne nadané deti. V roku 1993 nastúpila na Žilinské Konzervatórium do denného štúdia a v tom istom roku získala 1. cenu na Súťaži študentov slovenských konzervatórií.

Počas ďalšieho štúdia na konzervatóriu postupne predviedla okrem množstva koncertných skladieb aj päť violončelových koncertov so sprievodom orchestrov. V roku 1998 jej bolo udelené, na základe návrhu anglického violončelistu Raphaela Wallfischa, štipendium Národného hudobného centra na Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy v Bergene (Holandsko). V roku 1999 reprezentovala Slovenskú republiku na koncerte „Mladí umelci z krajín Európy“, ktorý sa uskutočnil v rámci Európskeho kongresu pedagógov hry na sláčikových nástrojoch v Eisenstadte (Rakúsko).

Po viac ako trinásťročnej spolupráci s Júliusom Mehlym bola jej pedagógom istý čas MgA. Květa Glasnáková. Štúdium na Konzervatóriu v Žiline ukončila v roku 2000 pod pedagogickým vedením Romana Harvana predvedením Violončelového koncertu h-mol od A. Dvořáka s ŠKO Žilina a dirigentom Leošom Svárovským.

Od violončelistky Viktorie Jagling dostala ponuku študovať v jej triede v Helsinkách. Nakoniec sa však rozhodla pokračovať v štúdiu na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vo violončelovej triede Univ. Prof. Valentina Erbena, člena sláčikového kvarteta Albana Berga a vynikajúceho sólistu, ktorý bol na konzervatóriu v Paríži žiakom slávneho André Navarru. Ako sólistka hrala za spoluúčinkovania renomovaných dirigentov ako Kirk Trevor, Leoš Svárovský, Wolfgang Czeipek, Didier Talpain, Jaroslav Vodňanský, Karol Kevický, Štefan Sedlický a mala tiež možnosť zahrať si pod taktovkou Claudia Abbada.

V roku 2007 ukončila štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien diplomovými koncertami s najvyšším možným ohodnotením a osobitnou pochvalou poroty. Klaudia má vo svojom repertoári väčšinu závažných koncertných skladieb pre violončelo.

Popri koncertnej činnosti v rokoch 2007-2010 vyučovala na Žilinskom konzervatóriu hru na violončele. V súčasnosti pôsobí ako koncertná majsterka a vedúca skupiny violončiel v Štátnom komornom orchestri Žilina, pričom pravidelne účinkuje aj sólovo.


Roman Rusňák

1984 / viola

Najmladší člen kvarteta Roman sa narodil v Rožňave. Na husliach začal hrať ako deväťročný na Základnej umeleckej škole v Rožňave. V roku 1999 bol prijatý na konzervatórium v Košiciach, kde začal študovať hru na viole v triede ruskej profesorky Mgr. art. Very Lipatovej. Počas štúdia sa dvakrát zúčastnil súťaže slovenských konzervatórií, najprv v Banskej Bystrici, kde získal 1. miesto v I. kategórii a o dva roky neskôr v Bratislave, kde získal 1. miesto v II. kategórii. Zúčastnil sa tiež medzinárodnej súťaže Bohdana Varchala The Quest for Talent v Dolnom Kubíne, kde získal s kvartetom v kategórii komorná hra 3. miesto a cenu za najlepšiu interpretáciu súčasného autora.

Po úspešnom absolutóriu konzervatória bol prijatý na Janáčkovu akadémiu múzických umění v Brne do triedy MgA. Karla Procházku, kde dosiahol titul bakalár. V magisterskom štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umění v Prahe v triede prof. Lubomíra Malého. V priebehu štúdia bol členom projektu medzinárodného mládežníckeho orchestra krajín V4 – Visegrad Young Philharmony, a taktiež bol členom Štátnej filharmónie Košice a orchestra Janáčkovej opery v Brne.

Okrem súťaží Brahms Competition v rakúskom Poertschachu (2009) a festivalu Bled v Slovinsku (2007) sa aktívne zúčastnil medzinárodných majstrovských violových kurzov v Lipsku pod vedením svetoznámej violistky a profesorky Tatiany Masurenko z Ruska. Po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia v roku 2010 sa stal členom Štátneho komorného orchestra Žilina, kde zastal funkciu vedúceho a sólového hráča violovej skupiny počas dvoch koncertných sezón.

V nasledujúcich troch rokoch sa stal členom violovej skupiny Slovenského národného divadla v Bratislave. V tom čase si dokončil aj postgraduálne štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien pod vedením Univ.prof. Hansa Petra Ochsenhofera, bývalého člena Viedenskej Filharmónie.

V súčasnosti je členom violovej skupiny Slovenskej filharmónie a Hilaris Chamber Orchestra. Účinkuje tiež v komorných súboroch The Classical Music Maniacs, Charles Coquet Trio a v roku 2018 uviedol projekt Filmová hudba s vlastným ansámblom.